Well come to MH RENTAL Ltd.,

Sản Phẩm mới

xe nâng người mantall
800.000.000  250.000.000 
S1930E
800.000.000  15.000.000 
1.200.000.000  800.000.000 
h14 xt
1.000.000.000  1.000.000 
Xe nâng người Boom Lift (dạng khớp gập) HA-41-Pro
1.000.000.000  1.000.000 
xe nâng người dạng khớp gập HA 120
1.000.000.000  1.000.000 
Xe nâng người cắt kéo Compact 14
1.000.000.000  1.000.000 
xe nâng người Boom Lift SJ-86 T
1.000.000.000  1.000.000 
xe nâng người Boom Lift SJ-45 T
1.500.000.000  15.000.000 
Xe nâng người Z boom 63AJ
1.000.000.000  1.000.000 
Xe nâng người Z Boom skyjack
1.000.000.000  1.000.000 
Xe nâng người Boom Lift Ultra
1.500.000.000  1.000.000.000 
Xe nâng người S Boom SX-180 cao 40m
1.000.000.000  1.000.000 
Xe nâng người S Boom SX-180 cao 40m
1.000.000.000  1.000.000 
xe nâng người cao 30m
1.000.000.000  1.000.000 
Xe nâng người S Boom SX-135 XC
1.000.000.000  1.000.000 
Xe nâng người S Boom SX-135 XC
1.000.000.000  1.000.000 
Xe nâng người S-Boom S-80 XC
1.000.000.000  1.000.000 
Xe nâng người S-Boom S-80 XC
1.000.000.000  1.000.000 
Xe nâng người S-Boom S85
1.000.000.000  1.000.000 
Xe nâng người S-Boom S85
1.000.000.000  1.000.000 
Xe nâng người S-Boom S-65 XC
1.000.000.000  1.000.000 
thuê xe nâng người tại MH Rental

Lượt truy cập

  • 0Đang truy cập:
  • 53Hôm nay:
  • 58Hôm qua:
  • 50Trung bình một ngày:
  • 815Trung bình một tháng:
  • 4087Tổng lượt truy cập:

Liên hệ với chúng tôi